Září, 2020

Čína a Rusko slaďují noty. Jejich velvyslanci se společně obrátili na Američany, aby jim vysvětlili, jak vnímat 2. světovou válku

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací