Listopad, 2021

Deník N (Чехия): если Россия вместо того, чтобы поучать других, не займется собственными проблемами, нельзя рассчитывать на нее при решении глобальных проблем

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací