Srpen, 2020

Deník N (Чехия): Клаус и Земан немало сделали для того, чтобы Кремль снова смотрел на нас как на своих вассалов. Йиндрак вряд ли тут что-то изменит.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací