Únor, 2020

DeníkN (Чехия): после сложных переговоров 30 лет назад Москва согласилась вывести свои войска из нашей страны. Какими переговоры были бы сегодня?

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací