Listopad, 2020

DeníkN (Чехия): почему Кремль позволил Армении проиграть? Он слабеет и на очередной вооруженный конфликт сил, вероятно, уже нет

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací