Prosinec, 2020

Naše ryby vám nenecháme, varuje Londýn a vysílá hlídkové čluny. Hrozí nová „tresčí válka“, tentokrát s celou Evropskou unií?

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací