Září, 2021

Proč Austrálii, USA a Británii stálo za to rozhněvat si kvůli jaderným ponorkám Francii? Odpověď hledejme v budoucnosti

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací