CV

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

 

romancov1

 

Životopis

 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Datum a místo narození: 19. 12. 1969, Praha

 

Vzdělání:

  • 1988 – 1995 Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta – obor učitelství
    pro II. stupeň ZŠ a SŠ, občanská nauka, studium ukončeno SZZk.
  • 1990 – 1994 Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta – katedra politologie; studium ukončeno tzv. postupovou zkouškou (ekvivalent bakalářské zkoušky).
  • 1995 – 1998 Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, magisterské studium, ukončeno SZZk, přiznán titul magistr (Mgr. ).
  • 1998 – 2001 Karlova univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, doktorské studium, přiznán titul Ph.D. ve specializaci politická geografie.

 

Pracovní zkušenosti:

  • 1998 – trvá, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, UK Praha.
  • 2001 – 2007 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů.
    2005 – trvá, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 

Současná pozice: Přednášející na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií

Oblasti odborného zájmu: Politická geografie, geopolitika, Rusko

Jazykové znalosti: angličtina, ruština

 

Twitter

 


 

Foto

 

romancov1

 

romancov1

 

romancov1

 

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací