Leden, 2017

Jak nezblbnout v době postfaktické. Beseda v Besedě dne 9. ledna 2017

Šestý díl besedního cyklu Besed v Besedě. Pozvání přijali psycholog Dalibor Špok, sociolog Jan Hartl a politický geograf Michael Romancov.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací