Červenec, 2020

Klaus a Zeman udělali nemálo pro to, aby nás Kreml opět bral jako své vazaly. Jindrákova mise na tom sotva něco změní

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací