Listopad, 2022

Kremelské veletoče při obhajobě ruské agrese proti Ukrajině, proč se Putin tak urputně brání slovu „válka“ a jak ji dál zužitkuje

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací