Leden, 2018

Michael Romancov – Politická geografie světového oceánu

Moře a oceány zabírají zhruba 72% povrchu Země, na jejich pobřeží žije zhruba 70% obyvatel světa a na námořních trasách se realizuje okolo 90% světového zahraničního obchodu. Co všechno nevíme o mořské dimenzi? Co bychom vědět měli? A proč to nesmíme ignorovat? Videozáznam přednášky.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací