Květen, 2019

Největší vějička 20. století: Sovětský projekt

Všechno sovětské oficiálně přestalo existovat před 28 lety. Přesto žije nejen v Rusku, ale i mezi námi nemálo nostalgiků, kteří se k dávným sovětským dobám stále vracejí. Co to tedy bylo? Proč tento jev, který napáchal tolik škod, zničil tolik životů a také stál za invazí do Československa v roce 1968, neodešel do suterénu dějin? Dialog novináře Alexandra Mitrofanova a politického geografa Michaela Romancova na téma Sovětský projekt, největší vějička 20. století.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací