Únor, 2018

Prohrává Evropa informační válku s Ruskem? A kolik stojí kilo míru v této válce? Debata se studenty pražského Gymnázia nad Alejí.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací