Září, 2016

Rozhovory pro kampaň Nechceme zpátky na Východ

Sada video rozhovorů pro kampaň Kampaň Nechceme zpátky na Východ – NaVýchodNechceme.cz

Má Česko chtít být spojencem Ruska?

Je Evropa kolonií USA?

Má Rusko právo mluvit do toho, jak bude vypadat evropská bezpečnost?

Patří Česko do „přirozené sféry vlivu Ruska“?

Je dnešní Rusko demokratickou zemí?

Je v Rusku více demokracie než v Česku?

Jak se Rusku za posledních patnáct let daří?

Lze dnešní Rusko srovnávat se SSSR?

Platí, že „se Rusko pouze brání západní agresi“?

Proč sankce proti jednání Ruska dávají smysl?

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací