Červen, 2022

„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům jde

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací