Květen, 2017

S Alexandrem Mitrofanovem o politice

Michael Romancov hostem na přednášce „S Alexandrem Mitrofanovem o politice“. Alexandr Mitrofanov (český novinář, laureát ceny Ferdinanda Peroutky a nositel ceny Karla Havlíčka Borovského) odpovídá na otázky k tématu politika a vše kolem ní. V čase 1 hodina 30 minut se přidává Michael Romancov k tématu situace v Ruské federaci.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací