Leden, 2024

Společnost 4.0: Geopolitické výzvy 21. století

Další z debat v rámci série Společnost 4.0, kterou pořádá Opero spolu s Aspen Institute Central Europe a NF Neuron proběhla v byznys hubu Opero 15. ledna 2024. Hosty byli důstojník Armády ČR Otakar Foltýn, politický geograf Michael Romancov, bývalý velvyslanec ČR v Rusku a USA Petr Kolář, člen poradního týmu generálního tajemníka NATO Jan Lukačevič, socioložka Tereza Stöckelová a popularizátor vědy Yemi A.D.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací