Duben, 2021

Státy, které nejvíce porušují lidská práva a mezinárodní závazky, založily Skupinu přátel na obranu Charty OSN. V hlavní roli: Moskva a Peking

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací