• 09/18 Kategorie: Radio1

  Zátiší na Radio1: O nynějším Rusku.

  O nynějším Rusku. O Vladimiru Putinovi a jeho velmocenských ambicích. O boji s internetovými trolly. O vnitřních problémech Ruska. O tom, zda jsou vnitřní problémy Ruska důsledkem Putinovy politiky, nebo spíš její příčinou. V Zátiší budeme debatovat s Michaelem Romancovem, politickým geografem z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity.

  Pokračovat ve čtení
 • 01/14 Kategorie: Radio1

  Zátiší na Radio1: Ukrajina – host Michael Romancov

  Nikoliv náhodou jsme zvolili hosta, který se na univerzitní půdě intenzivně zabývá politickou geografií a Ruskem. Z těžko čitelné dramatické situace na Ukrajině je totiž patrná touha řady místních obyvatel po skutečné nezávislosti země. A není to rozhodně poprvé. Je ovšem tato touha vůbec reálná? Do vysněné nezávislosti z jedné strany zasahuje Rusko. Ze strany druhé pak usiluje o vliv v téže zemi Evropská unie. Možná jde o provokativní a značně zjednodušující tezi, ale rozhodně není pravdou, že jen takzvaní „opoziční radikálové“ dnes odmítají příklon Ukrajiny k EU. Proč? Při pohledu do historie vůbec nejde o nový fenomén, neboť Ukrajina svou nezávislost i území ztrácela minimálně od roku 1917. Jedná se totiž o zemi, která se rozprostírá v naprosto strategickém pásmu, a to jak pro Rusko, tak pro klíčové státy Unie. K pochopení současného dění na Ukrajině je proto nutné nahlédnout alespoň na chvíli do historie. V mnohém do historie bolestně společné.

  Pokračovat ve čtení
Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací