Podmínky užití obsahu

Informace na tomto webu uvedené jsou povoleny k užití pro soukromou potřebu.

Použití autorského materiálu zde uvedeného kdekoli jinde je podmíněno souhlasem autora v souladu s autorským zákonem. Povoleny jsou odkazy a citace s tím, že je potřeba uvedení zdroje.

V případě odkazů na články na jiných portálech a médiích, které jsou zde uvedeny, se autorské podmínky řídí pravidly daných webů/portálů.

Kategorie/média
Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista.

Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Více informací